Imkanal i frånluftssystem

Flera frånluftsdon kan anslutas till en och samma frånluftskanal. Antalet kanaler kan variera men de är färre och dimensionerna är mindre än i ett självdragssystem. I bostadshus ventileras matos från köksspisen ibland bort med en separat kanal, en så kallad imkanal och ibland med en kanal gemensam med badrumsventilationen. Schakten för kanalerna placeras ofta i direkt anslutning till kök, badrum, tvättstuga etc för att slippa horisontella dragningar.