Rengöring av imkanal

Imkanal i vanliga hushåll ska vara konstruerad så att man kan rengöra kanalen invändigt.  Detta innebär att man ska placera ut rensluckor och dessa skall då vara åtkomliga och öppningsbara.
Placering av rensluckor sker vid dimensionsdörändringar, riktningsändringar med större vinkel än 45° och lämpligt avstånd på ca 7,5m om det är lång kanal. Imkanalen bör inspekteras av villaägaren vart tredje år eller enligt behov.
Rengöring av imkanal

För vanliga villor är husägaren själv ansvarig för imkanalens funktion. Regelbunden sotning/rengöring av imkanaler i bostadshus är avskaffat sedan en tid tillbaks då dagens fettfilter som är i kökskåporna är så effektiva att fettet stannar kvar och går inte vidare upp i kanalen. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.