Tyst imkanal

Det kan vara svårt att få allt matos ur köket utan att man ställer in köksfläkten på full fart. Men då väsnas den ofta så mycket att man knappt kan vara i köket. Lösningen är en spiskåpa utan inbyggd motor.

Flytta fläktmotorn från spiskåpan i köket och upp till vinden eller taket och då kan man dessutom även få plats med en ljuddämpare på imkanalen och vips så är det höga fläktljudet borta.

En vanlig köksfläkt kan ha svårt att få ut allt matos och imma från köket om man inte ställer in den på högsta hastighet. Men när den arbetar hårt så kan man också höra den. Alltför tydligt. Det hjälper inte att öppna ett fönster för att vädra ut matoset, eftersom förutsättningen för bra utsugning via fläkt är att det skapas ett undertryck i köket. Då kan matos inte spridas till resten av bostaden, och undertrycket drar in luft till köket från de andra rummen. Då uppnås den effektivaste ventilationen. Utsugning av luft från köket är med andra ord viktig för att man ska få ett bra inomhusklimat, men ljudet från fläkten är en tråkig och irriterande bieffekt. Därför kan du med fördel flytta motorn, och ljudet från den, från köket. Montera en spiskåpa, anslut den till imkanalen, koppla in en motor på vinden och till sist anslut en kanal mellan motorn och en takhuv. Det är inte billigt att installera en fläktmotor på vinden, men den ser till att matos och fukt sugs ut från köket – utan att du behöver avbryta ett samtal eller ropa högt för att andra ska höra vad du säger. Spiskåpor och fläktar kan beställas via Internet, men för att se dem i verkligheten bör du besöka en köksinredningsaffär eller ett byggvaruhus. Lättast är att beställa en spiskåpa som är avsedd för extern fläktmotor tex spiskåpor från Fjäråskupan.